Emilia Pardo Bazán, Apuntes de un viaje de España a Ginebra (1873), Reproducción facsímil, Estudio y notas de José Manuel González Herrán, Real Academia Galega, Universidade de Santiago de Compostela, 2014, 260 pp.

Xosé Ramón Barreiro Fernández

Texto completo:

PDF (Español (España))


Redacción da revista La Tribuna: cadernos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán
Tabernas, 11
15001, A Coruña
Teléfono: 981 20 73 08
Correo electrónico: latribunaepb@academia.gal