Algunhas notas acerca da poesía de Emilia Pardo Bazán

Ricardo Axeitos Valiño, Patricia Carballal Miñán

Texto completo:

PDF


Redacción da revista La Tribuna: cadernos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán
Tabernas, 11
15001, A Coruña
Teléfono: 981 20 73 08
Correo electrónico: latribunaepb@academia.gal