Contacto

Real Academia Galega
Tabernas 11
15001, A Coruña

Contacto principal

Jacobo Caridad
Teléfono 981.20.73.08

Contacto de soporte

Juan F. Montenegro