Información para autoras/es

Tes interés en facer un envío a esta revista? Recomendámoslle que revise a sección Sobre a revistapara consultar a súa política e asNormas de autores/as.