La Tribuna: Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán

A extensa produción intelectual da escritora Emilia Pardo Bazán, que nos deixou decenas de novelas, centos de contos e miles de artigos xornalísticos, mais que tamén cultivou a poesía, o teatro e o ensaio, xustifica dabondo que se lle dedique toda unha revista. Con este obxectivo naceu no ano 2003 a revista La Tribuna, destinada a publicar investigacións orixinais que acrecenten e refinen o coñecemento da súa figura e da súa obra. De periodicidade anual, ofrece acceso aberto aos seus contidos de xeito gratuíto, incluíndo todos os seus números publicados.

A revista La Tribuna publícase  grazas ao padroádego da Real Academia Galega. A xestión da súa edición dixital realízase desde o Arquivo desta institución, no que se conserva a documentación da familia Pardo Bazán.

Índices de avaliación e bases de datos nas que está incluída a revista: LATINDEX, ERIH PLUS, RESH, DICE, ISOC e DIALNET


No 12 (2017)


Capa