Algunhas bases para comparar a obra de Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán

Descargas

Publicada

11-11-2021

Número

Sección

Estudos

Autores/as

  • María Jesús Lama López

DOI:

https://doi.org/10.32766/tribuna.16.309

Palabras clave:

Rosalía de Castro, Pardo Bazán, biografía, cronología, comparatismo

Resumo

O obxectivo deste estudo é sinalar algúns condicionantes esenciais que deben
terse en conta en calquera estudo comparatista de Pardo Bazán e Rosalía de Castro en tres
ordes fundamentais: as circunstancias biográficas, a cronoloxía e o contexto históricopolítico.
Proponse a consideración de Rosalía de Castro como precedente e posible influencia
na formación da conciencia feminista de Pardo Bazán recordando as proclamas feministas
publicadas por Rosalía case dúas décadas antes dos primeiros libros de Emilia e sinálase a
confluencia en tratar determinados temas candentes na segunda metade do século XIX, aínda
que se achegan a eles desde posicións ideolóxicas opostas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.