Emilia Pardo Bazán, intelectual na crise finisecular

Descargas

Publicada

11-11-2021

Número

Sección

Estudos

Autores/as

  • Ramón Villares

DOI:

https://doi.org/10.32766/tribuna.16.323

Palabras clave:

Intelectual, crise da fin-de-siècle, problema de España, regionalismo político.

Resumo

Este artículo analiza o papel de la escritora Pardo Bazán como unha intelectual
que examina e denuncia as causas e consecuencias da crise de fin do século XIX, provocada en
España pola derrota militar, política e moral de 1898. Entre as consecuencias máis evidentes,
a escritora colocou o desafio particularista ou rexionalista de Cataluña, País Vasco e Galicia,
suxerindo solucións diferentes e orixinais.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.