Número actual

Núm. 17 (2022)

Presentase un monográfico composto por seis artigos dedicados ao estudo da obra de Pardo Bazán publicada en prensa como contribución aos actos do centenario desde o proxecto GenViPreF. Este proxecto ten como obxectivo estudar a representación da violencia nos textos de creación das mulleres publicados na prensa feminina e, excepcionalmente como no caso da nosa escritora, na prensa xeral. Inclúense estudos sobre algún dos relatos, novela breve, textos de ensaio e polémicas diversas. Complétase o volumen, segundo se advertía no número anterior desta revista, con algúns dos relatorios e comunicacións presentadas no Congreso Internacional "Emilia Pardo Bazán, 100 anos despois" que non puideron ser recollidas nese número, pero o serían nos próximos: así sucede cos tres artigos que seguen ao monográfico, asinados por Rubio Cremades, Labanyi e Troncoso Durán, agrupados na sección de miscelánea.

Publicada: 19-06-2023

Número completo

Ver todos os números