Número actual

Núm. 17 (2022)

Preséntase un monográfico composto por seis artigos dedicados ao estudo da obra de Pardo Bazán publicada en prensa como contribución aos actos do centenario desde o proxecto GenViPreF. Este proxecto ten como obxectivo estudar a representación da violencia de xénero nos textos de creación de autoras publicados na prensa feminina e, excepcionalmente, como no caso de Emilia Pardo Bazán, na prensa xeralista. Inclúense estudos sobre relatos, novela breve, textos de ensaio e polémicas diversas. Complétase o volume, como se advertiu no número anterior da revista, con algúns relatorios e comunicacións presentados no Congreso Internacional "Emilia Pardo Bazán, 100 anos despois" que non puideron ser recollidos nese exemplar, pero que o serían nos próximos: é o caso dos tres artigos que seguen ao monográfico, asinados por Rubio Cremades, Labanyi e Troncoso Durán, agrupados na sección de miscelánea.

Publicada: 19-06-2023

Número completo

Ver todos os números